Artykuły i porady

Czym jest ubezpieczenie leasingu?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 Głosów)

Leasing jest dwustronną umową, w której leasingodawca zobowiązuje się kupić i oddać do używania daną rzecz leasingobiorcy, w zamian za uiszczane przez niego regularnie raty leasingowe.

 

 

Należy dodać, że dla zabezpieczenia interesów finansującego, przy okazji zawierania takich umów stosowane jest ubezpieczenie leasingu. Czym ono jest?

Leasing jako produkt finansowy

Podobnie jak kredyt czy pożyczka z banku lub od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, leasing jest produktem finansowym, w którym finansujący podejmuje ryzyko braku regularnej spłaty rat. Dlatego, aby uniknąć takich problemów, wymagane jest w wielu przypadkach ustanowienie przez leasingobiorcę zabezpieczenia. Może ono mieć postać ubezpieczenia leasingu.

Leasing może podlegać ochronie ubezpieczeniowej. W jego przypadku ubezpieczyciel zabezpiecza spłatę rat leasingowych na wypadek choroby leasingobiorcy, jego niezdolności do wykonywania pracy lub na wypadek innych zdarzeń losowych, które uniemożliwią regulowanie zobowiązania leasingowego.

Więcej informacji o leasingu samochodów znajdziesz tutaj: http://www.rl.com.pl/dla-firmy/samochod-w-leasing

Cel ubezpieczenia

Ubezpieczenie leasingu pozwala na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa finansowego, tak dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wartości przedmiotu leasingu, ale najczęściej nie jest ona zbyt wysoka, a dzięki niej w przypadku powstania po stronie korzystającego niezdolności do pracy i zaprzestania spłacania rat leasingowych, firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do ich regulowania - do końca okresu trwania leasingu lub przez z góry założony okres czasu.

Dzięki ubezpieczeniu leasingu można uniknąć przykrych, poważnych konsekwencji niespłacenia rat leasingowych. Kodeks cywilny określa, że zaleganie nawet z jedną ratą leasingową powoduje, że finansujący może wysłać korzystającemu wezwanie z ustalonym, dodatkowym terminem zapłaty. Jeśli i on nie zostanie dotrzymany, wówczas umowa leasingu może zostać klientowi wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Od tego momentu korzystający ma zasadniczo 7 dni na uregulowanie całego zobowiązania i zwrot przedmiotu leasingu. Leasingobiorca musi spłacić wszystkie pozostałe raty leasingowe i inne opłaty, pomniejszone o korzyści, jakie stały się udziałem finansującego wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

W przypadku, gdy leasingobiorca nie zastosuje się do ustawowych wymagań, sprawa trafi na wokandę sądową w postępowaniu nakazowym. Jeśli umowa leasingowa została zabezpieczona wekslem in blanco, a najczęściej ma to miejsce, weksel jest wypełniany, ze wskazaniem kwoty zobowiązania powiększonej o odsetki od niespłaconych rat oraz o koszty administracyjne.

Czytaj w tym temacie

Najczęściej czytane artykuły

 1. Jak naliczane są zniżki w OC?

  Zakres ubezpieczenia oc jest zawsze taki sam, jedn…

  Czytaj dalej

 2. Jaka kara za brak oc?

  Koszt wykupu polisy OC jest stosunkowo niewielki w…

  Czytaj dalej

 3. Ubezpieczenie OC - zmiany w 2013

  Na skutek nowelizacji ustawy o działalności ubezpi…

  Czytaj dalej

Finanse osobiste

 1. Bankowe Produkty Kredytowe

  Oprócz produktów oszczędnościowych, wśród których …

  Czytaj dalej

 2. Jak porównywać oferty kredytów?

  Jeżeli potrzebujemy zasilenia naszego budżetu doda…

  Czytaj dalej

 3. Najlepsze konta osobiste

  Konto osobiste jest w dzisiejszych czasach niezbęd…

  Czytaj dalej

 4. Oprocentowanie nominalne i rzeczywiste

  Banki w reklamach swoich produktów kredytowych kus…

  Czytaj dalej

 5. Oszczędzaj z bankiem

  Obecnie banki oferują kilka rozwiązań przydatnych …

  Czytaj dalej

W portalu tym w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkownikowi wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka). Możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Polityka prywatności